Tekst persbericht

Centrale dialoog

 

Persbericht  Centrale Dialoog Kralendijk, 9 mei 2016

 

Centrale Dialoog sluit akkoord aanpak koopkrachtontwikkeling

De Centrale Dialoog (CD) heeft maandagmiddag 9 mei een nieuwe mijlpaal bereikt. De Werkgevers, Werknemers en de overheid van Bonaire die te samen de drie sociale partners vormen van dit tripartiet overleg zijn het eens geworden over de aanpak van de koopkrachtontwikkeling op Bonaire. De drie partijen gaven hun akkoord om volgens een aangegeven kader van tien nog nader uit te werken algemene en specifieke maatregelen de koopkracht te stimuleren en daarmee  de economie van Bonaire vooruit te helpen.

Het pakket aan maatregelen waarover nog nader zal worden overlegd betreft onder meer investeringen in de basis economische en sociale infrastructuur, lastenverlaging voor het bedrijfsleven, verhoging van het minimumloon en de compensatie van de kosten daarvan voor de werkgevers. Maatregelen inzake strategisch woningmarktbeleid, openbaar vervoer, Nutsvoorzieningen, huursubsidie, hypotheekgarantie en voedselproductie zijn eveneens in de geaccordeerde aanpak vastgelegd en zullen verder worden geconcretiseerd. Dit akkoord van de partners brengt dus niet alleen economische vooruitgang dichter bij, het moet er ook voor zorgen dat het bestaansminimum voor iedereen op een aanvaardbaar niveau wordt gebracht. Door de koopkracht te stimuleren bestrijdt men immers ook de armoede.

Clark Abraham, als gedeputeerde van economie betrokken bij de Centrale Dialoog sprak dan ook van een mijlpaal. ,,We zijn gezamenlijk zo hard aan het werk geweest dat alle partijen met recht trots kunnen zijn op deze doorbraak. Het is een absolute mijlpaal voor Bonaire.” Aldus Abraham.

De Centrale Dialoog, het tripartiet overleg van werkgevers, werknemers en lokale overheid is in 2013 opgericht en vindt zijn basis in het Centrale Akkoord dat op 18 juli 2013 door de Kamer van Koophandel en Nijverheid (KvK) als toenmalige vertegenwoordiger van de Werkgevers, USIBO/ABVO als vertegenwoordiging van de werknemers, de toenmalige gedeputeerden als vertegenwoordigers van het Openbaar Lichaam Bonaire en staatssecretaris Klijnsma is ondertekend. Het voornaamste doel van dit tripartiet overleg tussen de sociale partners is “de betrokkenheid van de lokale partners te bevorderen om zo een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor het bepalen van de ontwikkelingsstrategie op diverse beleidsterreinen” (Basisdocument Dialogo Sentral Boneiru, Centraal Akkoord).

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

© [current-year] Bonaire Business & Employers Association | Website design by k-Dushi Marketing