Persbericht Dia di Rincon

 

Het Bestuurscollege van Bonaire is nog in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Rijksvertegenwoordiger en de partners van de Centrale Dialoog (tripartiet overleg tussen werkgevers, werknemers en de overheid van Bonaire) over hoe van Dia di Rincon op 30 april een officiële feestdag kan worden gemaakt.

Gezamenlijk met de partners van de Centrale Dialoog onderzoekt de overheid van Bonaire op dit moment de mogelijkheden om de Boneriaanse burgers toch de gelegenheid te geven Dia di Rincon als officiële feestdag te vieren.

In afwachting van de uitkomsten van genoemd overleg inzake Dia di Rincon verzoeken de partners van de Centrale Dialoog de werkgevers op Bonaire om hun werknemers, indien de dienst en het opgebouwde vakantiedagentegoed het toelaat, de mogelijkheid te bieden vrij te nemen op 30 april. Op die manier zullen hun medewerkers ook dit jaar Dia di Rincon kunnen vieren.

 

De werknemers op Bonaire worden verzocht mee te werken om die collega’s die meer affiniteit hebben met het vieren van Dia di Rincon dan zijzelf, de mogelijkheid te bieden om een vrije dag te nemen door bijvoorbeeld diensten te ruilen.

De Centrale Dialoogpartners hopen dat dit de benodigde ruimte zal bieden om te komen tot een structurele oplossing voor de komende jaren.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

© [current-year] Bonaire Business & Employers Association | Website design by k-Dushi Marketing