De Bonaire Business and Employers Association (BBE) vertegenwoordigt de sociaal-economische belangen van haar leden, ondersteunt  haar leden met sociaal-economische onderwerpen, en bevordert de dialoog en samenwerking tussen ondernemers, werkgevers en branche organisaties op Bonaire. Het bestuur van de organisatie bestaat sinds de oprichting in 2012 volledig uit vrijwilligers. De BBE zet nu de volgende stap in de verdere professionalisering van haar organisatie en zoekt daarom, per direct een:

Bestuurs-ondersteunende functionaris

Deze functionaris zal, in samenspraak met het bestuur, onder andere, de volgende taken op zich nemen:

 • Communicatie met en tussen de leden van de BBE uitbouwen en verbeteren.
 • Verrichten van al het nodige wat bevorderlijk is voor de verwezenlijking van de doelen van de vereniging.
 • Vertegenwoordigen van de BBE in colleges en organen die zich bezighouden met (of) de belangen (raken) van ondernemingen op Bonaire.
 • Vormen en steunen van belangen- en werkgroepen.
 • Voeren van overleg met derden en het op verzoek van ondernemers/werkgevers aan hen verlenen van bijstand in hun overleg met derden.
 • Het naar eer en geweten vaststellen van een zo gemeenschappelijk mogelijk standpunt van de leden van de BBE en de ondernemers/werkgevers op Bonaire ten aanzien van de daarvoor in aanmerking komende vraagstukken en het naar voren brengen van dat standpunt waar en wanneer zulks noodzakelijk of gewenst is. 
 • De weg plaveiden voor de verdere inrichting van een professionele BBE organisatie en kantoor binnen de komende drie jaar.

Wij denken hiervoor aan een persoon met de volgende kenmerken:

 • Communicatief sterk, in woord en geschrift, bij voorkeur in alle van belang zijnde talen van Bonaire.
 • Ruime ervaring als ondernemer op Bonaire.
 • Ruime bestuurservaring op Bonaire, bij voorkeur binnen de omgeving waarin BBE zich begeeft.
 • Mogelijkheid tot eigen kantoorvoering.
 • Sterke netwerker.
 • Bekendheid met het sociaal –economische speelveld voor ondernemers op Bonaire.

De functionaris zal in eerste instantie opdrachten ontvangen volgens een nader overeen te komen opdracht tot dienstverlening, voor een bepaalde tijd. 

Reacties ontvangen we graag, voor 11 mei 2019, per email op board@bonairebe.com.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2019 Bonaire Business & Employers Association | Website design by k-Dushi Marketing

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar